CAIDT >

Centrul pentru Antreprenoriat, Inovare și Dezvoltare Tehnologică a fost creat pentru sprijinirea formării unei clase antreprenoriale performante din rândul generației tinere, prin susținerea înființării de noi firme și atragerea investițiilor în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum IT, servicii individualizate, industrii creative, turism, managementul mediului, servicii, bioeconomie, cultură ș.a.

Dintre activitățile Centrului pentru Antreprenoriat, Inovare și Dezvoltare Tehnologică se pot enumera:

  • Oferirea de consultanță de specialitate potențialilor antreprenori, firmelor, sectorului public și privat;
  • Acordarea de asistenţă de specialitate şi realizează expertize şi rapoarte la cererea organizațiilor interesate;
  • Realizarea de analize și rapoarte necesare mediului de afaceri;
  • Organizarea de conferințe, dezbateri, workshop-uri, în funcție de cerințele pieței.